Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling.

                                                                                                        Skive d.12/5-2018

Tid: Mandag d. 11. juni kl.20.00.

Sted:Klubhuset på Strandtangen.

I forbindelse med, at SKIW har fået ny Kasser (Niels Riis) , er vi stødt på udfordringer i henhold til vores vedtægter - §12.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kasser! – Dvs. to underskrifter hver gang der skal udbetales penge.

Derfor ønsker bestyrelsen det ændres til ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af kasseren, valgt på Generalforsamlingen.”

§15 træder er gældende:  Ændringer i vedtægterne kan ske på en enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

Dagsorden ekstraordinær Generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Ændring af §12:
    1. I dag! Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kasser! ændres til  ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af kasser valgt på Generalforsamlingen.”

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af Generalforsamling i SKIW 2018

Her kan du ses referatet fra generalforsamlingen den 20. februar 2018.

Referat af Generalforsamling i SKIW 2017

Her kan du ses referatet fra generalforsamlingen den 21. februar 2017

Referat af Generalforsamling i SKIW 2016

Her kan du ses referatet fra generalforsamlingen den 25. februar 2016.